Reklama

Reklama w czasie przeszłym

Reklama w czasie przeszłym

Recenzja książki o historii reklamy i plakatu, będącej pouczającym i inspirującym źródłem wiedzy o technikach stosowanych w grafice reklamowej.

Czego nie widać

Czego nie widać

Pewne rzeczy pokazane nie wprost zyskują na dodatkowej sile oddziaływania. Ma to ogromne zastosowanie w grafice i identyfikacji wizualnej.

Pin It on Pinterest